SHAUN WHITE – DAY TRIPPIN’ IN TALLINN, ESTONIA / GoPro

Three time Olympic gold medalist Shaun White day trippin’ in Tallinn, Estonia.

You may also like